TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00002
„Helyi foglalkoztatási együttműködések Sümeg és Devecser járásokban”
PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ

 

Projekt azonosítója: TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00002

Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések Sümeg és Devecser járásokban

Projekt összköltsége: 450 000 000 Ft

Projekt megvalósításának időtartama: 2017. január 1. – 2020. május 31.

Konzorciumi tagok:

 • Sümeg Város Önkormányzata
 • Devecser Város Önkormányzata
 • Veszprém Megyei Kormányhivatal

 

Projekt területi lehatárolása:

A projekt hatásköre lefedi Sümeg és Devecser járás egész területét.

 

A projekt céljai

A program közvetlen célja a munkaerő-piac bővítése, a célcsoport elhelyezkedésének segítése és a munkaerőpiaci kooperációk erősítése foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködések támogatása révén. A projekt ösztönözni igyekszik a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, továbbá közreműködik a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.

A strukturális munkanélküliség Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatáspolitikai problémája. A munkáltatók igényei, illetve az üres munkahelyekre pályázó álláskeresők összetétele gyakran nem egyeztethető össze komplex beavatkozás nélkül. A megfelelő munkaerő kiválasztásához, a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonásához olyan helyi partnerségi hálózatra és összehangolt tevékenységre van szükség, amelynek keretében a meghatározó kormányzati, önkormányzati, gazdaság-és foglalkoztatás-fejlesztési, valamint érdekképviseleti szereplők összefognak, érdekeiket, lehetőségeiket a közös cél érdekében összehangolják.  

 

Sümeg Város Önkormányzata, Devecser Város Önkormányzata, a Veszprém Megyei Kormányhivatal a projekt keretében 291 fő hátrányos helyzetű ember foglalkoztatásának elősegítését valósítja meg munkaerő piaci programokkal, 127 fő támogatott foglalkoztatása valósul meg, illetve a szolgáltatások eredményeként 25 fő a támogatás után 6 hónappal is a foglalkoztatottak csoportját bővíti. A projekt segíti a paktum szervezet területén belül a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket.  

 

A projekt az előkészítés és a megvalósítás során is igazodik a megyei paktum tevékenységeihez. A projekt ütemezése, valamint a szükséges kutatások és helyzetelemzésekhez kapcsolódó módszertanokban követik az ernyőszervezet által meghatározott tevékenységeket.

 

A projekt monitoring mutatói:

Indikátor megnevezése

Célérték

2018.10.31.

2020.05.31.

1. A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma

5 fő

25 fő

2. A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma

25 fő

127 fő

3. A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma

58 fő

291 fő

 

A projekt során kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

A) Főtevékenységhez kapcsolódóan

 • Foglalkoztatási paktum létrehozása
 • Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv kidolgozása
 • Munkaprogram és projekttervek kidolgozása
 • Munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése
 • Paktumiroda működtetése
 • Együttműködési megállapodások aláírása
 • Figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére
 • Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés, piacra jutás segítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

B) Főtevékenységhez kapcsolódóan

 • A célcsoport 6-12 hónapos folyamatos, támogatott vagy nem támogatott foglalkozásának támogatása, vagy önfoglalkoztatásának támogatása
 • Az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott képzésének és/vagy foglalkoztatásának támogatása a megyében feltárt munkaerőigényekhez igazodva