Nagycsoportosok iskola látogatása

2016. május 17-én, a Ramasetter Vince Általános Iskola intézményvezetőjével előre megbeszélt időpontban indultunk az alsós osztályokba megtekinteni egy igazi tanórát. A nagycsoportosok nagy izgalommal várták már az iskolalátogatást, mivel az egykori óvodai csoporttársaikkal is találkozhattak, valamint megtapasztalhatták azt a helyszínt, légkört, amiről már olyan sokat hallottak az óvó néniktől, szülőktől, testvérektől.

45 fővel indultunk a meghívásra, de a nagy létszám miatt 3 osztályban elosztva vettünk részt a tanórán. Kissé megilletődve léptek először az osztálytermekbe az óvodások, ahol aztán a közvetlen tanító nénik segítségével és egy-egy ismerős arc láttán sikerült oldódniuk.

Mivel egy tanórát látogattunk meg, a tanító nénik minden főbb tantárgy érintésével, illetve játékos „bemutatásával” tették érdekessé a kisgyermekek számára az intézménylátogatást. Az iskolás társak mellett foglalhattak helyet az óvodások, mely nagy boldogságot jelentett számukra. Az óra kezdetét vette és gördülékeny módon vonta be észrevétlenül a gyermekeket.

A bemutató tanóra, mint egy közös játék zajlott, kis mozgással, számolással, énekléssel, mese történetének közös visszaadásával, érzelmek megjelenítésével, „több-kevesebb” fogalmának azonosításával, tárgy-számkép megfelelő mennyiségű párosításával, növekvő, csökkenő számolással 10-es számkörben, melyet az elsősök ügyesen már 10-esével haladva tettek meg a számukra már ismert 100-as számkörben. Párban megoldandó feladatok is előkerültek, melyben az óvodások a tanító néni által mutatott számot azonos mennyiségű korong rajzolásával jelenítették meg. Láthatóan nagyon nagy büszkeséggel töltötte el a nagycsoportosokat, amikor dicséretet kaptak a tanító nénitől. Ebben a feladatban az elsős padtársuk felügyeletével vagy éppen segítségével sikerült leellenőrizniük a feladatvégzés eredményét. Így mindenki aktívan vett részt a tanórán.

Véleményem szerint ezzel a tapasztalattal mindannyian bátrabban indulnak neki az iskolai éveknek.